Dotacja na kapitał obrotowy dla MTM Industries Sp. z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

GO TO BRAND AROMA CAR

Firma MTM Industries sp. z o.o., właściciel marki handlowej Aroma Car, bierze udział w programie WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, podziałanie 3.3.3
2014-2020
Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności marki Aroma Car oraz wzrost eksportu polskich produktów na rynkach międzynarodowych. Cel będzie realizowany poprzez udział firmy MTM Industries w targach branżowych. Wartość projektu 720900zł, kwota dofinansowania 360450zł.

GO TO BRAND AROMA HOME

Firma MTM Industries sp. z o.o., właściciel marki handlowej Aroma Home, bierze udział w programie WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, podziałanie 3.3.3
2014-2020
Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności marki Aroma Home oraz wzrost eksportu polskich produktów na rynkach międzynarodowych. Cel będzie realizowany poprzez udział firmy MTM Industries w targach branżowych. Wartość projektu 797900zł, kwota dofinansowania 398850zł.

POLSKIE MOSTY TECHNOLOGICZNE

MTM Industries sp. z o.o., właściciel marki handlowej Aroma Home i Eco Ventis, bierze udział w programie Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023. Celem projektu jest znalezienie strategicznego partnera oraz rozpoczęcie eksportu produktów firmy Aroma Home i Eco Ventis na rynek Arabii Saudyjskiej i Malezji. Wartość projektu 360000zł, poziom dofinansowania 100%.